Key-title  

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes

Identifiers
Resource information

Title proper: Rīgas Tehniskās Universitātes zinātniskie raksti

Country: Latvia

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 17/12/2014

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: Latvian ISSN Centre

Links

Google: www.google.com/ ... http://www.google.com/#q="1407-9291"

Bing: www.bing.com/se ... http://www.bing.com/search?q="1407-9291"

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=1407-9291

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+1407-9291

.........