Key-title  

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner

Identifiers
Resource information

Title proper: Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner.

Country: Finland

Medium: Unspecified textRecord information

Last modification date: 10/05/2011

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Finland

.........