Key-title  

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Identifiers
Resource information

Title proper: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Country: Poland

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 07/03/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Links

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96726043

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/iz4w5xqhh5cs3ckcuspkiihvli

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96726043

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/iz4w5xqhh5cs3ckcuspkiihvli

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"1508-3535"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%221508-3535%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%221508-3535%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+1508-3535

.........