Key-title  

Teorìâ ta praktika deržavnogo upravlìnnâ

Identifiers
Resource information

Title proper: Teorìâ ta praktika deržavnogo upravlìnnâ. Теорія та практика державного управління.

Country: Ukraine

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 11/03/2021

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN Centre for Ukraine

Links

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96738010

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/e33rhfdvlnbq3a7yx32wdl7x24

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96738010

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/e33rhfdvlnbq3a7yx32wdl7x24

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+%221727-6667%22

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%221727-6667%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%221727-6667%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+1727-6667

.........