Key-title  

L'Information psychiatrique (En ligne)

Identifiers
Resource information

Title proper: L'Information psychiatrique.

Country: France

Medium: OnlineRecord information

Last modification date: 06/02/2021

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for France

Links

URL: www.jle.com/fr/ ... http://www.jle.com/fr/revues/ipe/revue.phtml

URL: web.archive.org ... https://web.archive.org/web/*/http://www.jle.com/fr/revues/ipe/archive.phtml

URL: www.cairn.info/ ... https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique.htm

URL: web.archive.org ... https://web.archive.org/web/*/https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique.htm

SUDOC: www.sudoc.fr/12 ... http://www.sudoc.fr/127809449

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q27711236

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/ht7ee5dsrfcpjpukldeljj7mni

URL: www.jle.com/fr/ ... http://www.jle.com/fr/revues/ipe/revue.phtml

URL: web.archive.org ... https://web.archive.org/web/*/http://www.jle.com/fr/revues/ipe/archive.phtml

URL: www.cairn.info/ ... https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique.htm

URL: web.archive.org ... https://web.archive.org/web/*/https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique.htm

SUDOC: www.sudoc.fr/12 ... http://www.sudoc.fr/127809449

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q27711236

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/ht7ee5dsrfcpjpukldeljj7mni

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"1952-4056"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%221952-4056%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%221952-4056%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+1952-4056

MIR@BEL: reseau-mirabel. ... https://reseau-mirabel.info/revue/issn/1952-4056

.........