Key-title  

Ìnformacìjnì tehnologìï ta kompʼûterna ìnženerìâ (Online)

Identifiers
Resource information

Title proper: Ìnformacìjnì tehnologìï ta kompʼûterna ìnženerìâ. Ìнформаційні технології та компʼютерна інженерія.

Parallel title: Informacionnye tehnologii i kompʹûternaâ inženeriâ

Parallel title: Information technologies and computer engineering

Country: Ukraine

Medium: OnlineRecord information

Last modification date: 11/03/2021

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN Centre for Ukraine

Links

URL: itce.vstu.vinni ... http://itce.vstu.vinnica.ua/

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96709199

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/3fs6q26rznaofmhtz6v3bd745u

URL: itce.vstu.vinni ... http://itce.vstu.vinnica.ua/

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96709199

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/3fs6q26rznaofmhtz6v3bd745u

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2078-6387"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222078-6387%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222078-6387%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+2078-6387

.........