Key-title  

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

Identifiers
Resource information

Title proper: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Country: Poland

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 09/06/2017

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Links

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96734381

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/ng5po2ol3jahlgtitojtsxhdhu

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96734381

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/ng5po2ol3jahlgtitojtsxhdhu

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2081-6979"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222081-6979%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222081-6979%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+2081-6979

.........