Key-title  

Astra salvensis (Online)

Identifiers
Resource information
logo ROAD

Title proper: Astra salvensis.

Abbreviated key-title: Astra salvensis (Online)

Original alphabet of title: Extended roman

Subject: UDC : 008

Subject: Civilization. Culture. Progress

Corporate contributor: Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român "Astra". Despărţământul Năsăud. Cercul Salva

Publisher: Salva: [s.n.], 2013-

Dates of publication: 2013- 9999

Frequency: Semiannual

Type of resource: Periodical

Language: Romanian

Country: Romania

Medium: Online

Indexed by: SCOPUS

Indexed by: DOAJ

Indexed by: FATCAT

Indexed by: ZDB

Indexed by: WIKIDATA

Indexed by: ROAD


logo ROAD
Related titles
Resource network
Resource history

Has other medium version: Astra salvensis (Print), 2393-4727

Has supplement: Astra salvensis. Supplement, 2457-9807

Record information

Type of record: Confirmed

Last modification date: 01/12/2021

ISSN Center responsible of the record: Romanian ISSN Centre

Record creation date: 24/09/2013

Original ISSN Centre: Romanian ISSN Centre

Links
.........