Key-title  

Studiul Artelor şi Culturologie: istorie, teorie, practică (Online)

Identifiers
Resource information
logo ROAD

Title proper: Studiul Artelor şi Culturologie: istorie, teorie, practică.

Abbreviated key-title: Stud. Art. Culturologie: istorie, teorie, practică (Online)

Original alphabet of title: Extended roman

Subject: UDC : 73/76

Subject: Graphic art, printmaking. Graphics

Subject: Plastic arts

Corporate contributor: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Publisher: Chişinău: Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice

Dates of publication: 2016- 9999

Frequency: Quarterly

Type of resource: Periodical

Language: Romanian

Country: Moldova, Republic of

Medium: Online

Indexed by: TITLE DOI

Indexed by: ROAD

Indexed by: CROSSREF

Indexed by: FATCAT

Indexed by: ZDB

Indexed by: WIKIDATA

Indexed by: SUDOC

Indexed by: OPENALEX

Indexed by: DOAJ


logo ROAD
Related titles
Resource network
Resource history

Has other medium version: Studiul Artelor şi Culturologie: istorie, teorie, practică, 2345-1408

Record information

Type of record: Confirmed

Last modification date: 07/02/2021

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Moldova

Record creation date: 08/02/2016

Original ISSN Centre: ISSN National Centre for Moldova

Links
.........