Key-title  

Fizica și Tehnologiile Moderne (Online)

Identifiers
Resource information
logo ROAD

Title proper: Fizica și Tehnologiile Moderne.

Abbreviated key-title: Fiz. Tehnol. Mod. (Online)

Other variant title: Revistă ştiinţifică, ştiinţifico-didactică şi de popularizare a ştiinţei

Original alphabet of title: Extended roman

Subject: UDC : 53

Subject: Physics

Corporate contributor: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "Dumitru Ghiţu"

Corporate contributor: Societatea Fizicienilor din Moldova AO

Publisher: Chișinău: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "Dumitru Ghiţu"

Dates of publication: 2017- 9999

Frequency: Quarterly

Type of resource: Periodical

Language: Multiple languages

Country: Moldova, Republic of

Medium: Online

Indexed by: ROAD

Indexed by: CROSSREF


logo ROAD
Related titles
Resource network
Resource history

Has other medium version: Fizica și Tehnologiile Moderne, 1810-6498

Record information

Type of record: Confirmed

Last modification date: 01/04/2022

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Moldova

Record creation date: 07/02/2017

Original ISSN Centre: ISSN National Centre for Moldova

Links

URL: sfm.asm.md/ftm/ ... http://sfm.asm.md/ftm/index.html

Title DOI: doi.org/10.5308 ... http://doi.org/10.53081/1810-6498

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/yu6b4ejry5dfrcyv6cnrbdbdt4

URL: sfm.asm.md/ftm/ ... http://sfm.asm.md/ftm/index.html

Title DOI: doi.org/10.5308 ... http://doi.org/10.53081/1810-6498

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/yu6b4ejry5dfrcyv6cnrbdbdt4

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+%222537-6349%22

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222537-6349%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222537-6349%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+2537-6349

.........