Key-title  

Przedsiębiorczość Międzynarodowa (Online)

Identifiers
Resource information
logo ROAD

Title proper: Przedsiębiorczość Międzynarodowa.

Abbreviated key-title: Przeds. Mięnar. (Online)

Parallel title: International Entrepreneurship (Online)

Other variant title: PM

Original alphabet of title: Extended roman

Subject: UDC : 339.5/.9

Subject: UDC : 005.342

Subject: Management

Subject: Trade. Commerce. International economic relations. World economy

Corporate contributor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Wkonomii i Stosunków Międzynarodowych. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej

Corporate contributor: Cracow University of Economics

Corporate contributor: Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej.

Corporate contributor: Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Handlu Zagranicznego.

Publisher: Kraków: Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK; Katedra Handlu Zagranicznego UEK

Dates of publication: 2015- 9999

Description: Vol. 1, nr 1 (2015)-

Frequency: Semiannual

Type of resource: Periodical

Language: Multiple languages

Language (other): English Polish

Country: Poland

Medium: Online

Indexed by: DOAJ

Indexed by: CROSSREF

Indexed by: ROAD


logo ROAD
Related titles
Resource network
Resource history

Has other medium version: Przedsiębiorczość Międzynarodowa (Druk), 2543-537X

Record information

Type of record: Confirmed

Last modification date: 06/02/2020

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Record creation date: 27/02/2017

Original ISSN Centre: ISSN National Centre for Poland

Links

URL: pm.uek.krakow.p ... http://pm.uek.krakow.pl

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2543-4934"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222543-4934%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222543-4934%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+2543-4934

.........