Key-title  

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki (Online)

Identifiers
Resource information
logo ROAD

Title proper: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Abbreviated key-title: Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gosp. Wiej. Warsz., Ekon. Organ. Logist. (Online)

Other variant title: Ekonomika i Organizacja Logistyki (Online)

Running title: Ekonomika i Organizacja Logistyki

Original alphabet of title: Extended roman

Subject: UDC : 005.51

Subject: UDC : 005.51:63

Subject: Agriculture and related sciences and techniques. Forestry. Farming. Wildlife exploitation

Subject: Management

Corporate contributor: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydział Nauk Ekonomicznych.

Corporate contributor: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych

Publisher: Warszawa: Wydawnictwo SGGW

Dates of publication: 2016- 9999

Description: 1 (2016)-

Frequency: Semiannual

Type of resource: Periodical

Language: Multiple languages

Language (other): Polish English

Abstracts: eng pol

Country: Poland

Medium: Online

Indexed by: ROAD


logo ROAD
Related titles
Resource network
Resource history

Has other medium version: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2450-8055

Record information

Type of record: Confirmed

Last modification date: 06/02/2020

ISSN Center responsible of the record: ISSN National Centre for Poland

Record creation date: 30/03/2017

Original ISSN Centre: ISSN National Centre for Poland

Links

URL: eiol.wne.sggw.p ... http://eiol.wne.sggw.pl

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/6vfhefhqvze3tbgvdiogohipfq

URL: eiol.wne.sggw.p ... http://eiol.wne.sggw.pl

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/6vfhefhqvze3tbgvdiogohipfq

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+"2543-8867"

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222543-8867%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222543-8867%22

.........