Key-title  

Coğrafiya və təbii resurslar

Identifiers
Resource information

Title proper: Coğrafiya və təbii resurslar.

Parallel title: Geography and natural resources

Parallel title: Proceedings of the Azerbaijan Geographical Society

Other variant title: Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri

Country: Azerbaijan

Medium: PrintRecord information

Last modification date: 19/10/2019

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: CIEPS - ISSN

.........