Array record
Identifiers
Resource information

Key-title: Mìžnarodnì vìdnosini, suspìlʹnì komunìkacìï ta regìonalʹnì studìï

Key-title: Mìžnarodnì vìdnosini, suspìlʹnì komunìkacìï ta regìonalʹnì studìï

Title proper: Mìžnarodnì vìdnosini, suspìlʹnì komunìkacìï ta regìonalʹnì studìï. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Title proper: Mìžnarodnì vìdnosini, suspìlʹnì komunìkacìï ta regìonalʹnì studìï. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Country: Ukraine

Country: UkraineRecord information

Last modification date: 13/01/2018

Type of record: Confirmed

Last modification date: 22/02/2020

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: CIEPS - ISSN

ISSN Center responsible of the record: CIEPS - ISSN

Links

URL: relint.eenu.edu ... https://relint.eenu.edu.ua/

.........