Key-title  

Mìžnarodnì vìdnosini, suspìlʹnì komunìkacìï ta regìonalʹnì studìï (Online)

Identifiers
Resource information

Key-title : i (update proposal, 22/12/2022) Mìžnarodnì vìdnosini, suspìlʹnì komunìkacìï ta regìonalʹnì studìï

Title proper: Mìžnarodnì vìdnosini, suspìlʹnì komunìkacìï ta regìonalʹnì studìï. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Parallel title: International relations, public communications and regional studies

Parallel title: Stosunki międzynarodowe, komunikacji społeczne i studji regionalne

Country: Ukraine

Medium: Online

URL : i (update proposal, 22/12/2022) https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint

Dates of publication : i (update proposal, 22/12/2022) 2017-9999

Title of the publication in original characters : i (update proposal, 22/12/2022) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.Record information

Last modification date: 29/11/2022

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: ISSN Centre for Ukraine

Links

URL: relint.eenu.edu ... https://relint.eenu.edu.ua/$xOA-J

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96735236

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/oksklhvxcvbzhmoqv4mun3dd24

URL: relint.eenu.edu ... https://relint.eenu.edu.ua/$xOA-J

Wikidata: www.wikidata.or ... http://www.wikidata.org/entity/Q96735236

FATCAT: fatcat.wiki/con ... https://fatcat.wiki/container/oksklhvxcvbzhmoqv4mun3dd24

Google: www.google.com/ ... https://www.google.com/search?q=ISSN+%222524-2679%22

Bing: www.bing.com/se ... https://www.bing.com/search?q=ISSN+%222524-2679%22

Yahoo: search.yahoo.co ... https://search.yahoo.com/search?p=ISSN%20%222524-2679%22

CROSSREF: search.crossref ... https://search.crossref.org/?q=+2524-2679

.........